Lobranská piraňa

Pygopristis má pentakuspidálne zuby a stredný hrot, ktorý je zvyčajne len o niečo väčší ako ostatné hrbolčeky.

Obrázok piranhy s rozhraním Bluetooth má licenciu Creative Commons Uvedenie zdroja .
Pôvodný zdroj : Flickr: Serrasalmidae Pygopristis denticulata
Autor : Povolenie Clintonovej a Charlesa Robertsona (



Lobranská piraňa žije v benthopelagický , sladká voda prostredie.

* Piranha lobetoothed (Pygopristis denticulata) - obrázky. * Lobraneed Piranha (Pygopristis denticulata) - text. * Mramorovaný Caribito (Pristobrycon maculipinnis) - text a obrázky. Viac

Lobranská piraňa Pozri Pygopristis denticulata Lobocheilos bo (Popta 1904) Lobocheilos davisi (Fowler 1937) Lobocheilos delacouri Viac