Rodina Pelobatidae


Spoločný Spadefoot

Pelobáty - Ropucha riečna európska je rodina žiab Pelobatidae, ktorá má iba jeden rod Pelobates a obsahuje štyri druhy.

zlatý retriever zlaté laboratórium