Damba Mipentina

Tento druh je vystavený v londýnskej zoo.

Obrázok Damba Mipentina bol licencovaný pod a GFDL
Pôvodný zdroj : Vlastná práca Autor Bjoertvedt Povolenie (
Autor : Bjoertvedt povolenie (
Povolenie : GNU Free Documentation LicenseDamba Mipentina žije v pri dne , sladká voda prostredie.

Damba Mipentina je klasifikovaná ako kriticky ohrozená (CR) a čelí mimoriadne vysokému riziku vyhynutia vo voľnej prírode.

Damba mipentina (Paretroplus maculatus) je druh ryby z čeľade Cichlidae. Je endemický na Madagaskare. Jeho prirodzeným prostredím sú rieky. Ohrozuje ju strata biotopu. Zdroj - * Loiselle, P. Viac

Informácie o damba mipentina sa v súčasnosti skúmajú a píšu a čoskoro sa tu objavia. Viac

Damba Mipentina je ohrozená rybolovom, inváznymi druhmi a stratou biotopov. „... kyanid a kvapalina kontaminovaná ťažkými kovmi sa vyliali do potoka Lupus, dostali sa až k riekam Szamos, Tisza a nakoniec k Dunaju a zabili stovky ton rýb ... Viac

laboratórna zmes pitbull teriéra

akvárium pre ryby damba mipentina-london zoo-nov4th07 * akvárium cisárskeho skalára-london zoo-nov4th07 * motýľ s dlhým nosom-londýnske zoo akvárium-nov4th07 * Viac